Gaiaren autoebaluazioa1. Asmatutako gaiak testuaren muina jasotzen du, alferreko elementurik gabe.

1

2

3

4

5

2. Esanguratsua izateko, nire gaiari ez zaio elementu garrantzitsurik falta.

1

2

3

4

5

3. Ulergarria da.

1

2

3

4

5

4. Irakurri ez duenak testuaren zentzua atzemango du gai honi esker.

1

2

3

4

5

5. Ez  dut irudi edo metaforarik gaitzat hartu.

1

2

3

4

5

6. Luzera egokia du: ahalik eta hitz gutxien erabili dut.

1

2

3

4

5